Nieuwsbericht

25 mei 2022

Hoe handel je als huisarts, verloskundige, of andere zorgprofessional als je een besneden vrouw in je praktijk krijgt? Hoe maak je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar? Hoe verwijs je door? Met meer kennis over de specifieke aanpak van VGV, betere zorg en natuurlijk preventie, een betere registratie en een minder versnipperde aanpak willen we gezamenlijk een kwaliteitsslag maken in de zorg voor vrouwen die besneden zijn.

In 2019 is de Leidraad medische zorg voor vrouwen met VGV gepubliceerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er is nog veel te veel ongezien en onbehandeld leed, veel vrouwen en meisjes die met VGV te maken hebben gehad krijgen nog niet de zorg die ze verdienen en ook op het vlak van preventie moeten nog veel verbeterstappen worden gezet. Daarom organiseert Pharos samen met de beroepsverenigingen NVOG, NVPC, AJN, KNOV, NHG en NVVS op 21 juni van 19.00 tot 21.15 uur een online seminar.

Floor Erlings is namens de KNOV als VGV expert afgevaardigd in verschillende werkgroepen, onder andere binnen Pharos. Floor is dan ook één van de sprekers tijdens het Seminar en verzorgt het onderwerp 'begeleiding van de vrouw met een VGV status tijdens de zwangerschap'. 

Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

(Accreditatie 2 punten: ABAN (cluster 1,2&3), V&V, KNOV)