Nieuwsbericht

12 januari 2024

Op 11 januari vond in Den Haag de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaats van de KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV en V&VN. De receptie is traditiegetrouw een moment waarop vooruit wordt gekeken naar de uitdagingen van het komende jaar, met dit jaar als thema Gelijke gezondheid.

KNMG-voorzitter René Héman riep in zijn welkomstwoord op om  2024 te zien als het jaar van samenleven en samenwerken. Demissionair minister Conny Helder ging in op de vergrijzing en de transitie die nodig is om in de toenemende zorgvraag te voorzien.

Vooraanstaand onderzoeker Prof. dr. Tessa Roseboom gaf een inspirerende presentatie over het belang van een goede start; de omstandigheden waarin je geboren wordt zijn nog steeds bepalend voor de levensloop, waaronder gezondheid en opleiding. Ze liet zien dat uitgaven voor prenatale zorg en investering in de eerste 1000 dagen van kinderen dubbel en dwars worden terugverdiend in de jaren erna. Ze sloot af met het pleidooi om mensen in Nederland een gelijke kans op een leven in gezondheid te geven. Heel concreet zouden we daartoe bijvoorbeeld eigen bijdragen voor geboortezorg af moeten schaffen.  

De receptie werd dit jaar georganiseerd door KNMG en de KNOV was goed vertegenwoordigd. De bijeenkomst biedt een mooi moment om de vertegenwoordigers van de politiek en collega’s van de andere organisaties te spreken.