Nieuwsbericht

08 mei 2023

Per 1 mei is Rosanne van der Sterre gestart als senior programmamanager platforms. Rosanne gaat in deze functie de platforms opzetten die in het jaarplan voor 2023 zijn aangekondigd. We zijn blij dat zij deze taak op zich heeft genomen. Rosanne kent de KNOV en haar leden goed en heeft ervaring in het opzetten van platforms en communities. Ze krijgt hulp van Quinty Spits, verloskundige, beleidsmedewerker bij de KNOV en de nieuwe secretaris voor de platforms.

Met deze platforms willen we meer verbinding creëren met en tussen de leden. Nog meer samen met de leden doen. Ook willen we meer ruimte geven aan specifieke belangenbehartiging voor bepaalde groepen verloskundigen. De platforms zien wij als het middel om dit met elkaar te bereiken.

De komende periode staat in het teken van het opzetten van een platform voor klinisch verloskundigen en een platform voor vertegenwoordigers uit de regio. We doorlopen dit proces met de leden, het bestuur en het bureau. We zullen jullie daar zo snel mogelijk meer over laten weten.

Chef verloskundige

Begin 2022 is op het bureau de functie chef verloskundige a.i. in het leven geroepen. Het betrof een informele functie, die destijds nodig werd geacht om de verloskundige visie op het bureau te versterken. Sinds september 2022 vervulde Rosanne deze functie. Met de komst van het nieuwe bestuur, de nieuwe directeur en nieuwe verloskundige beleidsmedewerkers is in goed overleg besloten dat deze functie kan komen te vervallen. We danken Rosanne voor de invulling van deze functie en zijn blij haar langer te kunnen binden aan de KNOV als SPM platforms. Naast haar nieuwe functie zal Rosanne ook nog actief zijn als SPM kwaliteit en preventie. De komende periode zal verder worden ingezet op versterken van het bureau. We zullen hierover tijdens de ALV een update geven, maar houd ondertussen ook de nieuwsbrief in de gaten.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met Job Paulus via jpaulus@knov.nl