Nieuwsbericht

09 januari 2024

Als verloskundige kun je vragen krijgen van Oekraïense of ongedocumenteerde zwangeren, die je mogelijk niet zelf kunt beantwoorden. Het Rode Kruis biedt deze groep zwangeren ondersteuning via WhatsApp. Door een tekst- of een spraakbericht in de eigen taal te verzenden, kan het Rode Kruis helpen bij vragen over (medische) zorg, huisvesting, voeding en lokaal hulpaanbod. Zwangeren kunnen hun vragen stellen via +31 97 01 02 86 964. Meer informatie is te vinden in deze flyer.