Nieuwsbericht

02 mei 2024

Een KNOV-werkgroep met verloskundigen uit verschillende regio’s heeft de implementatie van de richtlijn postnatale zorg in de kindergeneeskunde onder de loep genomen in een speciaal daarvoor belegde bijeenkomst. De richtlijn adviseert om routinematig te screenen bij een geboortegewicht >P90 of <P10, maar deze afkapwaarden lijken nu niet gehanteerd te kunnen worden.

De werkgroep adviseert om oplettend te blijven in situaties rondom afkapgrenzen en zo nodig het beleid ten aanzien van screening, preventie en behandeling van neonatale hypoglycemie op klinische gronden aan te passen aan de individuele situatie. Vertrouw als verloskundige op je eigen klinische blik en individualiseer het beleid waar nodig. Blijf oplettend in situaties rondom afkapgrenzen zoals genoemd in de NVK-richtlijn.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.