Nieuwsbericht

29 juni 2018

Afgelopen voorjaar heeft Perined voor de KNOV de klantpreferentievragenlijst uitgevraagd onder alle verloskundigenpraktijken. Deze klantpreferentievragenlijst geeft het zorgaanbod van praktijken weer. De vragenlijst is ketenindicator 8 van de ketenset Indicatoren Integrale Geboortezorg, zoals vorig jaar door het Zorginstituut vastgesteld.

De resultaten zijn nu beschikbaar en in te zien in onderstaand document.