Nieuwsbericht

25 februari 2019

In december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor is het sinds 3 februari 2019 mogelijk om doodgeboren kinderen in de basisregistratie op te nemen.

Voorheen waren ouders verplicht om aangifte te doen van hun overleden kindje na een zwangerschap van 24 weken of meer, maar vervolgens werd het kindje niet opgenomen in de registers. Door de wetswijziging hebben ouders sinds 3 februari 2019 hierin een keuze.

Akte van geboorte (levenloos)

Voor opname van een doodgeboren kind in de BRP maakt het niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden de bevalling heeft plaatsgevonden. Om een doodgeboren kindje in de basisregistratie op te nemen dient de ‘Akte van geboorte (levenloos)’ te worden opgesteld. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister. De Akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen en geldt als officieel bewijs. In de akte worden de voornaam/ voornamen en achternaam van het kind, (indien mogelijk) het tijdstip van de geboorte, de geboorteplaats en het geslacht vermeld. Ook worden de gegevens van de ouders opgenomen en de gegevens van degene die de aangifte heeft gedaan.

Bij het doen van aangifte moet de aanvrager in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een arts of verloskundige. Registratie van de Akte van geboorte (levenloos) in de BRP is vrijwillig. De gegevens over het kind zijn alleen voor de betreffende ouder(s) en de ambtenaar burgerzaken zichtbaar.

Registreren met terugwerkende kracht

Ouders kunnen de Akte van geboorte (levenloos) ook met terugwerkende kracht bij de gemeente laten opmaken. Dit moet bij de gemeente waar het kind is geboren. Bij het doen van aangifte moet de aanvrager in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een arts of verloskundige. De arts of verloskundige moet dan nog wel (kunnen) beschikken over de betreffende medische gegevens.

Geen medisch dossier beschikbaar?

Krijgt u als verloskundige een verzoek tot het opstellen van een verklaring en beschikt u niet meer over het medische dossier, maar weet u nog wel dat de desbetreffende cliënt destijds is bevallen van een doodgeboren kindje? Dan kunt u alsnog een verklaring opstellen. Zet in de verklaring dat u niet meer beschikt over het dossier. Verder kunt u in de verklaring beschrijven wat u nog wel weet, zoals de datum en de plaats van de bevalling en het geslacht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de registratie van de akte of ontvangt u hier vragen over van uw cliënt? Dan kunt u verwijzen naar de keuzehulp-tool van Rijkoverheid. Hier vindt u ook meer informatie over de akte van geboorte (levenloos) en de BRP.