Nieuwsbericht

20 september 2019

Op Prinsjesdag heeft de Koning de Troonrede uitgesproken en heeft de Minister van Financiën de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de Begroting van VWS is gepubliceerd. Het is mooi dat er meer geld voor de zorg ter beschikking komt voor positieve initiatieven voor de geboortezorg.

Meer geld voor de zorg

Er is meer geld voor de zorg in het algemeen beschikbaar en dat is goed nieuws. Komend jaar is er 88 miljard euro bestemd voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan het jaar ervoor. Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg. Bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen euro voor het aantrekken en opleiden van personeel komt nog eens 50 miljoen euro extra, die ook wordt ingezet voor het behoud van de zorgprofessionals.

Samenhang in de regio

Het werken in de zorg moet aantrekkelijk blijven, dus er is extra geld uitgetrokken. Den Haag is er zich van bewust dat de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen. Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de inzichten van de juiste zorg op de juist plek. De KNOV houdt hier nauwlettend de vinger aan de pols dat de belangen van de verloskundigen in de regio’s in beeld blijven.

Kansrijke Start

Lokale coalities van gemeenten, verzekeraars, verloskundigen, jeugdartsen, huisartsen en wijkteams werken in een ketenstandaard Kansrijke Start uit. Daarin worden afspraken over de uitvoering van de maatregelen en de samenwerking tussen partijen opgenomen. De KNOV is betrokken bij de uitrol van het Actieprogramma. Inmiddels zijn er al 127 coalities Kansrijke Start. Het is van groot belang dat verloskundigen bij het maken van de afspraken in beeld komen en betrokken worden.

Subsidies voor kwaliteitsverbetering geboortezorg

KNOV heeft extra geld gekregen voor de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. Hierdoor kunnen veel projecten, die verleden jaar in gang zijn gezet, nu verder gaan en nieuwe projecten in gang worden gezet. Er komt een subsidie van 3,7 miljoen euro voor een betere gegevensuitwisseling in de geboortezorg (Babyconnect). Daarnaast is er extra geld voor het project Kansrijke Start, de verbetering van de perinatale zorg en het programma Zwangerschap en Geboorte, van waar uit onder andere het CPZ wordt gefinancierd.