Nieuwsbericht

28 februari 2020

Nu in Nederland bij een aantal personen het nieuwe Coronavirus (Coronavirus Disease - COVID-19) is vastgesteld, is de behoefte aan informatie groot.

De KNOV heeft vragen gesteld aan het RIVM over het Coronavirus in relatie tot zwangerschap, bevalling, risico’s voor baby’s en voor verloskundigen.

1. Wanneer moet ik een zwangere vrouw vragen niet naar de praktijk te komen?

Het is van belang dat een zwangere vrouw die de volgende kenmerken heeft NIET naar de praktijk komt:

  • Koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

EN

  • De klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie

of:

  • De klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met COVID-19

2. Hoe ga ik om met een zwangere vrouw die griepverschijnselen heeft?

Het nieuwe coronavirus behoort tot de zogenaamde Categorie A ziekten. Dit betekent dat bij verdenking op deze infectieziekte al gemeld moet worden.
Heeft de zwangere vrouw haar klachten al gemeld bij de huisarts? Bij verdenking op COVID-19 belt de huisarts namelijk altijd direct de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. Deze arts is hiervoor 24/7 beschikbaar.
Heeft de zwangere vrouw haar klachten nog niet gemeld bij de huisarts, vraag haar dit dan te doen.
De GGD zorgt voor diagnostiek en meldt direct (al bij verdenking) anoniem conform de Wet publieke gezondheid aan het CIB (Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM).

3. Moet ik mijzelf beschermen tijdens spreekuur/huisbezoeken?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Het wordt ook afgeraden een hand te geven.

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

4. Is het verstandig om nog naar grote vergaderingen of bijeenkomsten te gaan?

Samenkomen wordt niet afgeraden. Houd wel goed de actualiteiten in de gaten en de voorschriften van het RIVM. Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Bron: RIVM

5. Wat adviseer ik zwangere vrouwen?

Wijs hen op de algemene hygiënemaatregelen en de antwoorden m.b.t. vraag 3. U kunt hen ook verwijzen naar de website van het RIVM.

6. Moet een zwangere vrouw zich extra zorgen maken?

Nee. Infectie met het virus heeft hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus.

Bron: RIVM

7. Is het Coronavirus overdraagbaar op de ongeboren baby tijdens de zwangerschap?

In het medische vakblad The Lancet verscheen een kleinschalige studie over negen zwangere vrouwen met COVID-19. Ook het vruchtwater, borstvoeding en het bloed in de navelstreng werden getest. De belangrijkste voorlopige conclusie is dat het erop lijkt dat het virus niet in de buik al overdraagbaar is (geen sprake van verticale transmissie).

Bron: The Lancet - What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?

8. Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby's?

Dat COVID-19 waarschijnlijk niet overdraagbaar is via de navelstreng, wil dat niet zeggen dat pasgeboren baby's niet ziek kunnen worden. De ziekte is namelijk overdraagbaar door lichamelijk contact. Hygiënemaatregelen zijn hier wederom belangrijk.

Bron: The Lancet

9. Wat moet ik vrouwen adviseren m.b.t. kraambezoek?

Het is belangrijk dat het kraambezoek zich ook houdt aan de hygiënemaatregelen genoemd bij vraag 3. Laat mensen die ziek zijn en op bezoek willen komen, pas na herstel langskomen.

Meer informatie