Nieuwsbericht

21 februari 2019

“Op 20 februari verscheen een publicatie in de British Medical Journal met de uitkomsten van een groot multidisciplinair Nederlands onderzoek dat door verloskundigen en gynaecologen samen is uitgevoerd. Onder 1800 zwangere vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap is het inleiden van de bevalling bij 41 weken vergeleken met een afwachtend beleid tot 42 weken. Om ingeleid te worden moeten vrouwen naar het ziekenhuis, bij afwachtend beleid kan men thuis blijven of poliklinisch bevallen nadat de bevalling spontaan begonnen is. Zwangere vrouwen uit 123 verloskundigenpraktijken en 45 ziekenhuizen hebben meegedaan.

Zowel inleiden bij 41 weken als een afwachtend beleid tot 42 weken geven een grote kans op een goede uitkomst bij het kind na de geboorte, met een klein verschil ten gunste van inleiden (98.3% goede uitkomsten bij inleiden 41 weken versus 96.9% bij afwachten tot 42 weken). Het risico op echt ernstige uitkomsten (sterfte voor de geboorte, lage Apgar score en/of NICU opname ) was laag in beide groepen (inleiden 0.4% vs afwachten 1.3%). Er waren geen sterftes na de geboorte. Er was geen verschil in het percentage vrouwen dat een keizersnede onderging (10.8%).

De beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG) trekken samen op om deze uitkomsten naar de praktijk te vertalen. Zij gaan o.a. gezamenlijk de richtlijn herzien en een keuzehulp maken voor vrouwen die 41 weken zwanger zijn. Daarmee kunnen zij een goed geïnformeerde afweging maken of ze ingeleid willen worden of willen afwachten.

In de komende jaren komt meer informatie beschikbaar over onder andere de voorkeuren van vrouwen die aan deze studie meededen voor inleiden of een afwachtend beleid en hun ervaringen met dat beleid. Vervolgonderzoek richt zich op het ontwikkelen van methoden om veel preciezer te kunnen voorspellen welke vrouwen en kinderen voordeel zullen hebben van inleiden van de baring en welke niet.”

U kunt het artikel terugvinden via de volgende link: http://www.bmj.com/content/364/bmj.l344