Nieuwsbericht

19 maart 2021

In de afgelopen maanden is er een toename geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit constateren RIVM-DVP en de leverancier DEVRIMED. Controleer daarom voorafgaand aan de toediening de houdbaarheidsdatum. Een extra toediening is voor alle betrokkenen, en zeker voor de zwangere, een extra belasting.

Als controle op de toediening van het anti-D immunoglobuline (Rhophylac) registreert het RIVM elke toediening op batch-niveau. Indien wordt geconstateerd dat een product met verstreken houdbaarheid is toegediend, wordt een brief gestuurd aan de verloskundig zorgverlener met daarin het advies contact op te nemen met de leverancier van het geneesmiddel. Zij kunnen de juiste informatie geven over de mogelijke risico's die de overschrijding van de houdbaarheidsdatum van de desbetreffende batch geeft. Op basis van deze informatie kun je een gepaste beslissing nemen voor eventuele vervolgstappen.

Voor producten met een beperkte houdbaarheid -zoals geneesmiddelen- dient de FEFO methode te worden gehanteerd. FEFO is de afkorting van First Expired First Out (eerst verlopen eerst uit) en is een methode waarbij geneesmiddelen waarvan de houdbaarheid het eerst gaat verlopen als eerste worden gebruikt. Indien blijkt dat er in jouw praktijk met regelmaat verpakkingen anti-D zijn met beperkte resthoudbaarheid is het wellicht verstandig de bestellingen hierop aan te passen.

Zorgvuldige toediening van anti-D is van groot belang om ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene te voorkomen.