Nieuwsbericht

04 november 2020

Routinematige echo’s in het derde trimester dragen niet bij aan een vermindering van zwangerschapsspecifieke angst, of een toename van moeder-kind binding. Wel hebben zwangere vrouwen behoefte aan een echo in het derde trimester. Ze voelen zich ongemakkelijk bij het idee om geen echo meer te krijgen na de 20-weken echo. Dit blijkt uit het proefschrift van Myrte Westerneng dat zij zal verdedigen op 12 november.

Effect van de echo

Hoewel er geen effect is gevonden van een routinematige derde trimester-echo op zwangerschapsspecifieke angst en moeder-kind binding, werden er wel gunstige effecten gevonden binnen bepaalde subgroepen. Vrouwen met depressieve symptomen en vrouwen die erg hoog scoorden op tevredenheid met de echo’s leken baat te hebben bij een routinematige derde trimester-echo wanneer het ging om moeder-kind binding. Deze effecten waren echter klein.

Uit interviews met zwangere vrouwen die een derde trimester-echo kregen, bleek dat zij deze echo's vooral als leuk extraatje zagen. Ook gaven ze aan het fijn te vinden bevestiging te krijgen door een echo in het derde trimester dat ‘alles goed was’. Ondanks dat men dat eigenlijk wel al wist.

Aanbeveling

Dit onderzoek ondersteunt het standaard aanbieden van een derde trimester-echo niet. Belangrijk is om te kijken waar de behoefte aan deze echo vandaan komt. Gewenning aan echo’s kan het lastig maken voor vrouwen om op hun lichamelijke signalen en gevoelens te vertrouwen. Westerneng beveelt daarom aan om te kijken hoe zwangere vrouwen ondersteund kunnen worden in het voelen van vertrouwen en het voelen van een band met de baby zonder zich hierin afhankelijk te voelen van een echo. Omdat verloskundigen de voornaamste zorgverlener zijn voor de meeste zwangere vrouwen, zouden zij hierin een sleutelrol kunnen spelen.

Bepaalde groepen vrouwen verdienen hierbij extra aandacht: vouwen met een niet-Nederlandse etniciteit, nullipara, en vrouwen met symptomen van angst en depressie. Deze vrouwen laten een hogere mate van zwangerschapsspecifieke angst zien. Vrouwen met depressieve symptomen laten daarnaast ook een lagere mate van moeder-kind binding zien, waardoor zij extra kwetsbaar zijn.

De verdediging

De verdediging van dit proefschrift is te volgen op 12 november om 13:45 uur via: http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice