Nieuwsbericht

03 april 2023

De subsidie voor het project Positieve Gezondheid is volledig benut en daarmee is het project tot een einde gekomen. Er hebben het afgelopen jaar meerdere trainingen plaatsgevonden waaraan 406 verloskundigen hebben deelgenomen. Voor het monitoren van de effecten is de hulp van een externe partij ingeschakeld, maar na een lange periode van onzekerheid bleek deze vorm helaas niet toereikend. Wat we vanuit het werkveld hebben teruggekregen, is dat de reacties van verloskundigen die met de gesprekstool Positieve Gezondheid werken, positief zijn. We blijven dan ook achter de methodiek positieve gezondheid staan en de holistische kijk die daarbij hoort: Mensen als geheel zien in hun context, 

De methodiek van Positieve Gezondheid sluit bovendien perfect aan bij de missie en visie van de KNOV. Wij blijven positieve gezondheid als gesprekstool voor zowel individuele als geroepsgerichte zorg dan ook omarmen en aanmoedigen. Hiervoor zijn ook inspiratiekaarten terug te vinden op onze website. Praktijken die geïnteresseerd zijn in trainingen kunnen hiervoor terecht bij the Institute for Positive Health

Dit project is mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw, waarvoor dank.