Nieuwsbericht

02 juli 2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) ontvangt van beroepsgroepen de afwegingskaders voor de verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Doel verbeterde Meldcode

Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis.
Minister De Jonge: "We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen."

Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een 'radarfunctie'. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Werken met de verbeterde Meldcode

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kunnen beroepskrachten ervaring opdoen met het werken met hun afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de aandachtsfunctionaris.

Verloskundige aan het woord

Maaike van Rijn, klinisch verloskundige, erkent het belang van de meldcode en het werken met het nieuwe afwegingskader.

Heb je eerder gewerkt met de meldcode?
Maaike: Ja, in het ziekenhuis in Den Haag, waar ik werk als klinisch verloskundige, werken we al met de meldcode. Aangezien we (helaas) veel te maken hebben met grote stadsproblematiek, ben ik hiermee bekend.

Hoe belangrijk is het dat er een meldcode is met een afwegingskader?
Maaike: Ik denk dat het afwegingskader kan helpen bij het verduidelijken van welke problemen er spelen en welke gerichte hulp er dan gevraagd kan worden. De drempel om hulp in te schakelen kan soms hoog zijn en ik denk dat het afwegingskader steun geeft om laagdrempelig hierover in gesprek te gaan en te overleggen.

Verder vind ik het zelf heel belangrijk om de vrouw in een vroeg stadium te betrekken en eventueel samen met andere hulpverleners naar passende zorg te zoeken. De verloskundige is denk ik bij uitstek de persoon die een belangrijke rol speelt bij ondersteuning door de relatie en vertrouwensband die opgebouwd wordt gedurende de zwangerschap met een vrouw. Ik heb meerdere keren gezien dat vrouwen blij zijn met de steun die aangedragen wordt.

Op welke manier maakt het nieuwe afwegingskader het werken met de meldcode makkelijker?
Maaike: Ik denk dat het gebruik van de meldcode gemakkelijker wordt voor verloskundigen door de handvatten die worden aangereikt. Daarbij zijn de stappen die een verloskundige moet/kan ondernemen – bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling – duidelijker omschreven.

Ik hoop van harte dat de meldcode in de toekomst de juiste hulp biedt aan het kind, wanneer dit nodig is. Daarbij hoop ik dat de meldcode vrouwen de ondersteuning biedt die zij nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders van de beroepsgroepen kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid of op de KNOV-website.