Nieuwsbericht

17 oktober 2023

Sinds afgelopen weekend kunnen zwangeren zichzelf aanmelden voor een Covid-vaccinatie. De praktische informatie is te vinden via deze link. Zwangeren hebben geen verwijzing of uitnodigingsbrief van een verloskundige of arts nodig om zich aan te kunnen melden. De afspraken van voorgaande jaren komen te vervallen. 

Verloskundigen hebben geen rol rondom de covid-vaccinatie. Voor eventuele vragen over de vaccinatie kunnen zwangeren verwezen worden naar het RIVM of naar de door de Rijksoverheid gemaakte publieksinformatie