Nieuwsbericht

04 november 2020

In de visie van de KNOV staat dat verloskundigen handelen vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Zij stelt: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'.

Uitkomsten pilot Positieve Gezondheid in de verloskundigenpraktijk

In 2019 is het meerjarenproject gestart om Positieve Gezondheid te implementeren in de verloskundige zorg. Tijdens de pilot in 2019 zijn negen verloskundigenpraktijken (veertig verloskundigen) getraind, die vervolgens Positieve Gezondheid in de praktijk hebben toegepast. Zowel cliënten als verloskundigen vulden hierover vragenlijsten in. De analyse van de beschikbare data is deels door de werkgroep in 2019 gedaan (evaluatie tool) en deels door BDO Advisory (uitkomsten enquêtes). Hieruit komt in ieder geval het enthousiasme van cliënten en verloskundigen voor het werken volgens het gedachtegoed naar voren. Samen met andere data en informatie wordt deze analyse verwerkt in een infographic, die eind 2020 gereed zal zijn.

Implementatie Positieve Gezondheid

Aangezien Positieve Gezondheid in de visie van de KNOV staat, is de doelstelling van het project niet meer óf, maar hoe Positieve Gezondheid geïmplementeerd kan worden. Met het beantwoorden van die vraag houden Saskia Walgemoed (projectmanager) en Nelleke Gosker (projectmedewerker, expert positieve gezondheid en betrokken vanaf 2019) zich bezig. Zij worden daarbij geadviseerd door een klankbordgroep Experts, met verloskundigen uit de pilot praktijken en andere stakeholders, en een klankbordgroep Cliënten.

Als ZonMw de aangevraagde subsidie voor Positieve Gezondheid toekent - waarover de commissie kwaliteitsbeleid inmiddels positief heeft geadviseerd - zal dit gedachtegoed vanaf 2021 grootschalig uitgerold worden. Want met Positieve Gezondheid heeft de zwangere een brede kijk op haar eigen welzijn en is ze beter in staat haar eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag te gaan.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de implementatie van Positieve Gezondheid in de eigen praktijk? Stuur dan een mail naar positievegezondheid@knov.nl, en Saskia of Nelleke neemt zo spoedig mogelijk contact op.