Nieuwsbericht

02 april 2021

Op vrijdag 2 april 2021 tekenden Charlotte de Schepper, directeur KNOV en Angelique Schuitemaker, directeur iPH, een partnerovereenkomst Positieve Gezondheid. De KNOV wil hiermee het concept Positieve Gezondheid verder verspreiden onder haar leden en naar zwangeren.

Eigen regie en veerkracht

Positieve Gezondheid betekent eigen regie en veerkracht voor de zwangere, wat doortrekt tot bredere maatschappelijke (gezondheids)winst. Maar tevens voor de verloskundige, voor meer plezierbeleving tijdens het werk omdat zij meer kan betekenen voor de zwangere. Uit de pilot (2019) blijkt dat verloskundigen veel gerichter kunnen verwijzen omdat ze de behoefte van hun cliënten beter kennen. Daardoor wordt vaker samengewerkt binnen het sociale domein!

“Belangrijk om meer aandacht te besteden aan de voorkant van de zwangerschap. Positieve Gezondheid kan een mooie bijdrage leveren aan de samenwerking met andere professionals, juist in deze periode.” – Charlotte de Schepper

Samenwerking iPH en KNOV

De expertise van iPH op het gebied van evaluatie en onderzoek wordt gebruikt bij de aanvraag voor een subsidie voor een effectmeting: Wat is het effect van PG voor de zorg aan de zwangere? Daarnaast zullen iPH en KNOV samen optrekken in het beschikbaar maken van zogenaamde handelingsperspectieven. Het is belangrijk goed zicht te hebben op wat er in een regio is aan ondersteuning, zowel formeel als informeel. Het begint natuurlijk altijd bij de zwangere. Wat kan zij zelf? Al dan niet met hulp van een maatje? Als er hulp van anderen nodig is, dan wordt samen gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. En het fijne is dat wanneer je breder naar gezondheid kijkt, er meer oplossingen zijn!

Implementatie

Onder andere met (online) trainingen en intervisies aan verloskundigen wordt het gedachtegoed verder verspreid. De eerste training aan verloskundigen is inmiddels afgerond: zij zijn al enthousiast aan de slag. Na de training volgt na drie maanden een intervisie, omdat het werken met Positieve Gezondheid een gedragsverandering vraagt, die niet van de één op andere dag gerealiseerd is. Leden van de KNOV, die gemotiveerd zijn aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk, kunnen in 2021 een gratis (online) training volgen.
Inschrijven kan via https://positievegezondheid.corsizio.com.

“Een andere manier van werken vraagt ook om een andere manier van praktijkinrichting en samenwerkingsrelaties. Door dit samen te monitoren en te leren van elkaar zorgen we voor een goede borging” – Angelique Schuitemaker