Nieuwsbericht

23 juni 2022

De Financiële commissie adviseert de ALV van 24 juni 2022 om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen voor 2021. De commissie heeft geconstateerd dat de Jaarrekening 2021 helder is en dat eerder door de commissie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt.

Ook de begroting 2022 is nogmaals bekeken door de commissie en hierover is geconstateerd dat deze overeenkomt met het jaarplan 2022. De Financiële commissie adviseert de ALV van 24 juni 2022 om de begroting 2022 te bekrachtigen.

De Financiële commissie - bestaande uit Karika van Hemert en Marlies Bartels - heeft zowel op 17 mei 2022 als op 20 juni 2022 met de penningmeester om de tafel gezeten, kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Lees hier hun advies: Advies Financiële commissie.