Nieuwsbericht

08 oktober 2020

Op 6 oktober heeft het PLAZA plaatsgevonden. In deze bijeenkomst informeerde het bureau KNOV zijn IVOZ-leden over de belangrijkste wijzigingen in de overeenkomsten van de zorgverzekeraars 2021 t.o.v. 2020. Het was een zeer goede bijeenkomst. We hebben elkaar in een constructieve en prettige sfeer geïnformeerd en gezamenlijk vooruit gekeken naar een aantal belangrijke beleidsthema's richting het inkoopbeleid 2022 en de daaraan gekoppelde financiering en bekostiging.

Tevens zijn ook ideeën uitgewisseld over hoe we het proces en de vergadercyclus van het IVOZ en VOZ beter kunnen laten aansluiten bij de contracteer- en beleidscyclus van de zorgverzekeraars. Zo kunnen we de inbreng van de KNOV ten aanzien van nieuwe beleidsvoorstellen en daaraan gekoppelde financiering tijdig inbrengen in de overleggen met de zorgverzekeraars.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Wendy Verhoeven via wverhoeven@knov.nl.