Nieuwsbericht

05 februari 2021

In april 2019 is het bureau van de KNOV in samenwerking met Stichting DOKh een pilot gestart voor collegiale support voor verloskundigen na een traumatische ervaring. Wie het nodig had kon gratis ondersteuning aanvragen. In de pilot is nagegaan of er inderdaad behoefte is aan deze vorm van collegiale ondersteuning en hoe dit zo efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven. De kosten van de pilot kwamen voor rekening van de KNOV. Inmiddels is de pilot afgerond en geëvalueerd.

Evaluatie en besluit

Uit de evaluatie blijkt dat in een periode van een jaar, twaalf verloskundigen een beroep hebben gedaan op de dienstverlening. Verloskundigen hebben deze dienstverlening als positief ervaren.

De KNOV heeft ondanks de positieve ervaringen besloten de pilot niet voort te zetten. Het bureau is bezig met de opzet van een Dienstencentrum. Een dergelijke dienstverlening zou hier in de toekomst onderdeel van kunnen zijn. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in de overweging.

Dienstverlening blijft beschikbaar bij DOKh

Wie in de tussentijd gebruik wil maken van collegiaal support kan hiervoor nog wel terecht bij DOKh. Kijk voor meer informatie op hun website: www.dokh.nl.