Nieuwsbericht

23 februari 2021

In de nieuwsbrief van 11 februari meldden we dat zorggevallen met een geboorte- of à terme-datum in 2021 alleen op nieuwe wijze bij Perined aangeleverd mogen worden. Verloskundigen stuiten nog op de nodige problemen bij deze nieuwe aanlevering. Graag houden we jullie op de hoogte van de voortgang, waar aan gewerkt wordt.

Afgelopen twee weken hebben Perined en de KNOV alle softwareleveranciers van de verloskundig informatiesystemen (VIS-en) weer gesproken. De VIS-en dienen gekwalificeerd te zijn bij Nictiz, voordat zij via de nieuwe aanlevermethode (Hl7v3) kunnen aanleveren bij Perined. Vrumun is dat – zoals eerder aangegeven – al enige tijd. Orfeus is bijna gekwalificeerd en is met Nictiz de laatste puntjes op de i aan het zetten. Onatal is ook bezig met het kwalificatieproces en heeft inmiddels het eerste gedeelte van het kwalificatieproces succesvol doorlopen.

Verder is er ook voortgang in het bepalen voor welke items bij welk type zorg het gewenst is om deze ook aan te leveren bij Perined. Ter verduidelijking: er hoeft alleen over de zelf verleende zorg gerapporteerd te worden. Als het Perined-aanleverbericht ook automatisch met door anderen verleende zorg aangevuld wordt (bijvoorbeeld door de tweede lijn), dan is dat geen probleem. Echter, dit hoeft uitdrukkelijk niet handmatig toegevoegd te worden door de verloskundigenpraktijken! Daarbij maakt Perined, zoals hierboven aangegeven, samen met de VIS-en een lijst met welke items ingevuld moeten zijn bij de verschillende zorgperiodes waar je de verantwoordelijkheid over kan hebben. Die lijst wordt deze week afgerond en volgende week ter controle voorgelegd aan een aantal verloskundigen.

Tot slot wordt ook per VIS in kaart gebracht in welke vorm de informatie die je als zorgverlener in het dossier invoert, verstuurd wordt naar Perined. Hier zijn ook de eerste stappen in gezet.

Deadline aanlevering 2020-gegevens bij Perined 1 maart 2021

Diverse verloskundigenpraktijken hebben over 2020 nog (aanzienlijk) minder records aangeleverd dan over 2019. Voor de landelijk verplichte indicatoren is het noodzakelijk dat gegevens van alle zorggevallen over registratiejaar 2020 (zorggevallen met een geboorte- of à terme-datum in 2020) vóór 1 maart 2021 bij Perined worden aangeleverd. Deze gegevens mogen nog wel op de oude manier aangeleverd worden. Kijk dus goed na of je nog gegevens over 2020 moet insturen.