Nieuwsbericht

15 april 2021

Om verloskundigen te helpen bij het registreren heeft Perined een beknopte invulinstructie beschikbaar gemaakt voor de 1e lijn. Hierin staan de gegevens die op dit moment cruciaal zijn om spiegelinformatie over de hele keten te kunnen geven.

Dit jaar maken we de stap naar een nieuwe dataset (2.3) en een nieuwe manier van aanleveren (HL7v3). Uitgangspunt hierbij is dat de dataset wordt ingebouwd in het verloskundig informatiesysteem (VIS), inclusief bijbehorende invulinstructie, zodat iedereen hetzelfde kan registreren. En – met de nieuwe aanlevermethode - dat de voor Perined relevante gegevens (kernset) automatisch en tijdig naar Perined gestuurd kunnen worden. Als de items uit de kernset bekend zijn en geregistreerd worden voor het primaire proces van de verloskundige dan dienen deze naar Perined gestuurd te worden.

Dit is niet voor iedereen even eenvoudig. Om verloskundigen te helpen bij het registreren, is er daarom nu een beknopte invulinstructie beschikbaar voor de 1e lijn. Hierin staan de gegevens die – op dit moment – vanuit de 1e lijn cruciaal zijn om spiegelinformatie over de hele keten te kunnen geven. Het is dan ook van belang dat in ieder geval deze items worden aangeleverd bij Perined. De invulinstructie is hier te vinden.