Nieuwsbericht

25 januari 2022

De gegevens over 2021 moeten vóór 7 maart 2022 worden aangeleverd, zodat Perined de indicatoren kan berekenen voor Zorginstituut Nederland én spiegelinformatie aan jullie kan terugkoppelen via mijnPerined. Onatal-gebruikers zullen deze maand door Onatal op de hoogte worden gebracht hoe ze alle gegevens over 2021 in één keer kunnen opsturen. 

Wat aanleveren van gegevens jou kan opleveren
Het aanleveren van de gegevens wordt omgezet in data (spiegelinformatie) dat gebruikt kan worden voor onderzoek naar de verbetering van de zorg en voor het aantonen van de kwaliteit van de zorg. Via mijnPerined wordt deze zogenoemde spiegelinformatie inzichtelijk gemaakt in een dashboard. Dit dashboard (mijnPerined dus) geeft jou inzicht in je eigen data en die van het VSV, hierdoor weet je hoe je scoort en kun je gericht aan de slag met doorontwikkeling.

Rapportage over aangeleverde gegevens

Over de aangeleverde gegevens krijg je van Perined een rapportage. Hierin kan je zien hoeveel berichten goed ontvangen zijn. Ook krijg je inzicht waar de aanlevering mogelijk verbeterd kan worden. Over het algemeen is het grootste gedeelte van de ingezonden berichten in orde. Van een aantal items is bekend dat ze ontbreken in specifieke gevallen, samen met de softwareleveranciers kijken we hoe dit structureel opgelost kan worden.

Meer informatie
Op de Perined-website zie je de status van de aanlevering, en vind je instructies en een helpdesk.