Nieuwsbericht

09 september 2022

Tien partijen, waaronder belangenverenigingen en patiëntenorganisaties hebben een verzoek neergelegd bij minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) om zijn voorgenomen besluit, om het ivf-draagmoederschap in het verzekerde pakket op te nemen, te laten gelden voor alle soorten gezinsvormen en -situaties. 

Voor de zomer heeft Kuipers de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is het eerder gegeven advies van het Zorginstituut Nederland, waarin wordt verzocht het verzekerde pakket uit te breiden met IVF-draagmoederschap, over te nemen. Echter is hierbij geen rekening gehouden met de diversiteit aan gezinsvormen anno 2022, want deze vergoeding geldt niet voor iedereen.

De ondertekende partijen zien graag dat het recht tot vergoeding van de ivf-behandeling (door de verzekeraar) geldt voor alle gezinsvormen, waaronder bijvoorbeeld man-man koppels, solo ouders (ook LHBTIQ+) en transpersonen met een kinderwens die geen eicellen hebben. De partijen verzoeken de minister daarom te overwegen dit te realiseren voor alle gezinsvormen en -situaties. 
 
KNOV-voorzitter Carola Groenen is een van de initiatiefnemers: “De KNOV staat voor inclusiviteit van alle gezinsvormen en zou dit graag terugzien in de vergoeding van ivf-draagmoederschap via de basisverzekering."

De ondertekende partijen zijn: Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Patiëntenfederatie Nederland,
COC Nederland, Transvisie, Meer dan Gewenst, Zwanger voor een Ander, Bi+ Nederland, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Transgender Netwerk Nederland en Women Inc.