Nieuwsbericht

22 december 2023

De KNOV telt een flink aantal ereleden. Leden die een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan het verloskundig vak en aan de (K)NOV. En dat soms nog steeds doen. Over deze leden was echter niets te vinden op onze website en dat wilden we graag veranderen.

Marian van Huis en Simone Valk, zelf erelid sinds december, zijn onze geschiedenis in gedoken en hebben getracht over alle ereleden informatie te vinden. We hopen dat we met de nieuwe pagina op de website recht doen aan alle door de KNOV benoemde ereleden. Mis je toch iemand of heb je aanvullende informatie of foto's? Dan horen we dit heel graag via info@knov.nl!

Bekijk hier de nieuwe pagina: https://www.knov.nl/over-knov/vereniging/ereleden

Recent benoemde ereleden

Tijdens de ALV van december zijn vijf nieuwe ereleden benoemd. Meer informatie hierover vind je hier: Algemene Ledenvergadering 1 december 2023 - KNOV