Nieuwsbericht

11 juni 2024

Beste collega’s,

We hebben jullie hulp en inzet nodig!

Wat speelt er?
Eens in de paar jaar doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek naar de tarieven van verloskundigen. Komend najaar zal dit tariefonderzoek opnieuw plaatsvinden.

De KNOV laat daarnaast altijd een eigen onderzoek uitvoeren om naast de uitkomsten van de NZa te kunnen leggen. Dit basistakenpakket-onderzoek zal de komende weken plaatsvinden. KPMG voert dit onderzoek namens de KNOV uit.

Deelname aan beide onderzoeken is cruciaal om voor de komende tien jaar een goede tariefstelling te krijgen!

Wanneer hebben we jullie nodig?
Het basistakenpakket-onderzoek start maandag 17 juni.

Deelnemende verloskundigen zullen in de periode van maandag 17 juni tot en met zondag 21 juli (vijf weken) tijdschrijven.

Hoe doe je mee?
170 praktijken en 25 afdelingen van ziekenhuizen zijn met een steekproef gekozen om deel te nemen aan het onderzoek. 

KPMG heeft voor het tijdschrijven een tool ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om snel en efficiënt de duur van de taak in te vullen, waarbij (clusters van) taken al benoemd zijn. Bij de eerste lijn vragen we ook naar specifieke praktijkkosten.

We begrijpen dat het een flinke klus lijkt om in deze drukke periode vijf weken nauwkeurig tijd te schrijven. De ervaring leert dat het tijdens de dienstoverdracht vrij gemakkelijk te doen is en dan vrijwel geen extra tijd kost.

Ten slotte
Is jouw praktijk of ziekenhuis gevraagd mee te werken? Doe dit dan in het belang van ons allemaal! Bedenk ook: juist de drukte die iedereen nu ervaart willen we in beeld krijgen. Dus niet meedoen vanwege capaciteitsgebrek zou jammer zijn.

Met actuele en betrouwbare informatie vanuit een realistische weergave kunnen we alle belangen goed behartigen voor de komende jaren.

Alvast bedankt!

Alieke, Maaike en Marieke
 

Meer informatie over het basistakenpakket-onderzoek