Nieuwsbericht

21 april 2021

Samen met de Agenda voor de Zorg partners roept KNOV het nieuwe kabinet op om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord. De Agenda voor de Zorg, bestaande uit patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars, pleit voor investeringen in drie pijlers:

1. domein-overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale en zorgdomein wordt ondersteund.
2. waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

Gezamenlijke brief aan de informateur

Een gezamenlijk pleidooi voor deze investeringsagenda in aanloop naar de formatie van het nieuwe kabinet en het nieuwe regeerakkoord is ook voor (zwangere) vrouwen van
toegevoegde waarde. We zijn dan ook blij dat de geboortezorg en de beroepsgroep van verloskundigen is vertegenwoordigd in de boodschap van de Agenda voor de Zorg aan het kabinet.

Pleidooi van de KNOV

Naast deze gezamenlijke brief heeft KNOV in een brief aan informateur Tjeenk Willink specifieke aandacht gevraagd voor kwalitatief goede geboortezorg aan vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap en bevalling. KNOV pleit voor een investering in zorg en begeleiding die (1) aansluit op de wensen, behoeften en leefomgeving van (zwangere) vrouwen en ondersteuning door een vertrouwde zorgverlener bij het maken van keuzes daarin; (2) het belang van kwaliteit en toegankelijkheid van de geboortezorg; en (3) de zwangerschap als window of opportunity voor een gezonde leefstijl en kansrijke start.