Nieuwsbericht

21 april 2022

Officieel loopt de termijn waarbinnen de Kamer kan reageren af 30 dagen nadat een voorgenomen besluit door de minister is verstuurd. Dit zou voor het mogelijk regulier maken van integrale bekostiging in de geboortezorg op 20 april 2022 zijn. Echter heeft de Tweede Kamer vele schriftelijke vragen gesteld. Die vragen worden binnenkort beantwoord door de minister. Daarna is de Tweede Kamer weer aan zet.

Het voornemen van de minister is afgelopen week ook besproken in de Eerste Kamer commissie VWS. Om de voorhangtermijn niet te laten verlopen, heeft zij een brief gestuurd aan de minister:

“De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in de commissievergadering van 12 april 2022 gesproken over uw voorhangbrief van 21 maart jl. inzake passende bekostiging voor integrale geboortezorg. Naar aanleiding van die bespreking en acht slaande op de voorhangtermijn heeft de commissie besloten schriftelijk tot uitdrukking te brengen dat zij de mogelijkheid wenst open te houden om, afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer, op de inhoud van de voorhangbrief te reageren.”

De KNOV is positief over de aandacht die zowel de Tweede als de Eerste Kamer geven aan dit onderwerp dat de toekomst van de geboortezorg zal beïnvloeden.


Er ligt een alternatief

Wij blijven ons inzetten voor het stoppen van integrale bekostiging, omdat er een goede alternatieve oplossing ligt met als basis het gezamenlijk doorlopen ‘Common Eye traject’. In opdracht van het ministerie van VWS is hier het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt door BO Geboortezorg, Patiëntenfederatie, NVOG en KNOV. In september is het aan het ministerie van VWS aangeboden.

Lees ook de reactie van de KNOV op het voorgenomen besluit van de minister (21 maart 2022).