Nieuwsbericht

20 september 2022

De werkgroep Anticonceptie heeft uitgebreid contact gehad met de fabrikant van de Levosert. De Levosert Q&A, met daarin informatie over de vervangingsregeling, het aanvragen van demomateriaal, inhoudelijke informatie over de Levosert en de plaatsing ervan, wordt voor 1 oktober op de website van de KNOV gepubliceerd.

Tot 1 oktober wordt zowel de Mirena als de Levosert vergoed aan alle clienten en vanaf 1 oktober wordt de preferentie tijdelijk opgeschort. De verwachting is dat dit tot en met december 2022 zo zal zijn. De fabrikant en VGZ willen hiermee zorgverleners de kans geven zich voldoende voor te bereiden op dit nieuwe spiraal.

Om leden van de KNOV hier zo veel mogelijk in te ondersteunen worden er, op verschillende locaties in het land, demonstratieavonden georganiseerd. Informatie hierover wordt via de Anticonceptie Facebookpagina en het Inspiratienetwerk verspreid.