Nieuwsbericht

25 maart 2021

In dit bericht lees je over de ontwikkelingen van het kwaliteitsregister basisechoscopie. Het bouwt voort op eerdere berichten.

Reacties op berichtgeving echoregister

Naar aanleiding van deze berichten is één ding is duidelijk. Een deel van de verloskundigen is boos. Boos over de macht van de zorgverzekeraars. Boos omdat er nu een volumenorm wordt opgelegd en doorgedrukt. En boos op de KNOV, omdat die in hun ogen hun belangen niet heeft behartigd.

De KNOV niet blij met keuze zorgverzekeraars

Ook de KNOV is teleurgesteld over deze uitkomst, omdat dit niet de uitkomst was die wij voor ogen hadden. De zorgverzekeraars kiezen voor een register met volumenormen, omdat ze daarmee de kwaliteit van zorg denken te borgen. BEN biedt hun deze mogelijkheid, dus de verzekeraar heeft een keuze. Wij hebben geprobeerd hen op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. En daar balen we van.

We realiseren ons dat we in eerdere berichtgeving je vooral zakelijk hebben geïnformeerd. En daarmee wellicht de indruk hebben gewekt dat we de gekozen lijn van de zorgverzekeraars of de volumenorm van BEN verdedigen. Dat is niet zo! De KNOV zijn we allemaal samen; bureau, bestuur en leden. De mensen op het bureau behartigen de belangen van verloskundigen en daar zijn we ons zeer van bewust.

Daarbij komt ook dat er veel tijd en energie in het kwaliteitsregister basisechoscopie van de KNOV is gestoken, met veel discussie vooraf over de eisen die we stellen aan de verloskundig-echoscopist. Ook over volumenormen hebben we binnen de KNOV uitgebreid over gesproken en deze zijn bewust niet ingebouwd in ons register. Hoewel we het wenselijk vinden dat er één kwaliteitsregister voor basisechoscopie komt in Nederland, hebben we steeds aangegeven dat als er al een volumenorm zou moeten komen, deze wetenschappelijk onderbouwd moet zijn en voor alle beroepsgroepen in de geboortezorg moet gelden. Ook hebben we aangegeven dat de eisen moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. 

We blijven ons punt maken èn kiezen voor samenwerking met BEN

Binnen de mogelijkheden die we hebben, werken we er hard aan om zaken voor verloskundigen voor elkaar te krijgen. Dat heeft soms succes en soms ook niet. Dat is de realiteit. Omdat zorgverzekeraars in dit geval niet ontvankelijk waren en zijn voor onze argumenten en omdat zij ons lieten weten in het inkoopbeleid 2022 voor het register van BEN te kiezen, heeft de KNOV in ieder geval besloten om samen te gaan werken met BEN om zo de belangen van de verloskundigen zo goed mogelijk te borgen. Het is dus zeker niet onze keuze, maar de keuze was niet aan ons. Over hoe de uitwerking daarvan is hoor je medio mei meer. Daarnaast blijven we inzetten op onze opvattingen zoals hiervoor uiteengezet. Dat doen we in gesprekken met zorgverzekeraars. En ook bij BEN hebben we neergelegd dat het belangrijk is dat er een wetenschappelijke onderbouwing van hun volumenorm is.

We kijken verder, naar een proactieve opstelling voor de langere termijn

We realiseren ons dat, willen we onze standpunten helder over het voetlicht brengen, het belangrijk is om een visie op kwaliteit van de verloskundige zorg neer te zetten. Met een uniform en helder standpunt hierover, gaan we dan proactief in gesprek met onze stakeholders, waaronder zorgverzekeraars. Op die manier willen we voorkomen dat we weer in een situatie terecht komen, waarin we door anderen normen krijgen opgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aantal partussen per jaar, dat sommige zorgverzekeraars al als volgende onderwerp hebben aangegrepen om mee aan de slag te gaan. Binnenkort start er daarom een project ‘Visie op kwaliteit’.

Bedankt voor alle reacties, die helpen ons om jullie belangen te behartigen

Alle onderbouwde reacties op de ontwikkelingen rond het kwaliteitsregister basisechoscopie die we ontvangen hebben, hebben ons geholpen en blijven ons ook helpen om de belangen van verloskundigen zo goed mogelijk te borgen. Garanties op gewenste resultaten kunnen we niet geven, maar we blijven ervoor gaan! Blijf daarom je reactie mailen en laten we ons als KNOV, bestuur, bureau en leden, blijven inzetten voor een goede zorg voor alle zwangeren door verloskundigen en verloskundig-echoscopisten. Als het even kan met de ondersteuning van een goed, gedegen en praktisch haalbaar kwaliteitsregister basisechoscopie.

Heb je vragen? Stel ze aan ons of aan de BEN!

Alle vragen en reacties die we hebben ontvangen, verwerken we de komende week in een nieuwe FAQ. Als je vragen hebt over het kwaliteitsregister basisechoscopie van BEN, kun je die rechtstreeks stellen aan BEN via secretariaat@echoscopisten.nl. De vragen die eerder aan de KNOV zijn gesteld en die betrekking hebben op de BEN, worden door BEN voorzien van een antwoord en zullen we begin april op de website van de KNOV publiceren. Check voordat je ons mailt, overigens eerst even de huidige FAQ. Mogelijk vind je daar al een antwoord!