Nieuwsbericht

05 februari 2021

Per 1 januari 2021 moeten de zorggevallen met een geboorte- of à terme-datum in 2021 via de nieuwe informatiestandaard (kernset 2.3 via HL7v3-berichten) aangeleverd worden bij Perined. Dit heeft onbedoeld bij menig verloskundigenpraktijk voor onrust en onbegrip gezorgd. Wij begrijpen dat jullie zorgen, vragen en opmerkingen hebben over deze nieuwe informatiestandaard. Via dit bericht willen wij jullie dan ook op de hoogte brengen van de ontwikkelingen en het proces. Een toelichting op de invoering van de nieuwe LVR-aanlevering, opzet van de dataset en kernset 2.3 is tevens te lezen in de bijlage van dit nieuwsbericht.

Kwalificatie eerstelijnssoftwareleveranciers

Om de nieuwe aanlevering mogelijk te maken zijn er aanpassingen gedaan door de softwareleveranciers en Perined. Perined kan de HL7v3-berichten reeds goed ontvangen, maar de implementatie bij de eerstelijnssoftwareleveranciers is ingrijpend gebleken. Dit heeft ertoe geleid dat de overgang naar de nieuwe informatiestandaard eerder ook al is uitgesteld.

Op dit moment heeft Vrumun het implementatieproces afgerond, maar Onatal en Orfeus nog niet. Om het implementatieproces af te ronden is een kwalificatie bij Nictiz noodzakelijk. De verwachting is dat Onatal en Orfeus beiden binnen enkele weken deze kwalificatie ook op zak hebben. Vanaf dan is het ook mogelijk voor verloskundigenpraktijken die gebruik maken van de software van Onatal en Orfeus om gegevens aan te leveren bij Perined.

Ervaren belemmeringen bij LVR-aanlevering

Toch blijkt in de praktijk dat de LVR-aanlevering ook nog niet geheel voldoet. Verloskundigenpraktijken die al wel gegevens kunnen aanleveren bij Perined geven aan dat:

  • een duidelijke werkinstructie wat betreft de nieuwe invoer van data voor LVR1 ontbreekt;
  • goede, volledige koppeling met het softwaresysteem, waarbij alle ingevoerde data ook in de LVR terecht komen ontbreekt;
  • compensatie voor de extra kosten van de LVR ontbreekt.

Ondernomen acties op ervaren belemmeringen

We gaan op ieder van bovengenoemde punten in. Voor een nadere toelichting verwijzen wij graag naar de bijlage met achtergrondinformatie over de LVR1-aanlevering, waarin onderstaande punten ook deels terugkomen.

Ontbreken van een duidelijke werkinstructie wat betreft de nieuwe invoer van data voor LVR1
Er is reeds een gebruikershandleiding die uitleg geeft over de betekenis van alle items uit de gehele dataset 2.3. De kernset, die aangeleverd wordt voor de LVR-registratie bij Perined, is onderdeel van deze gehele dataset 2.3. Dit document kan helpen bij het invullen van de gegevens. De meest recente versie is te vinden op de website van Perined.

Ontbreken van een goede, volledige koppeling met het softwaresysteem, waarbij alle ingevoerde data ook in de LVR terecht komen
‘Eenmalige vastlegging aan de bron’ is één van de uitgangspunten van de LVR-aanlevering en de nieuwe informatiestandaard ‘kernset 2.3 via HL7v3-berichten’. De dataset is vastgesteld vanuit het idee dat de betreffende data al geregistreerd zijn in de softwaresystemen en dat het niet nodig is om handmatig data aan te vullen voor de LVR-registratie. Dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn.

Gezamenlijk met de softwareleveranciers wordt bekeken of het handmatig aan te vullen deel teruggebracht en zo klein mogelijk gemaakt kan worden. Dit hangt ook samen met het feit dat het voor verloskundigenpraktijken niet altijd nodig is om alle items van de kernset (die bij Perined van belang zijn voor de LVR1-registratie) aan te leveren. Ook hierbij is het streven om binnen een paar weken meer duidelijkheid te geven over welke items bij welk type zorg in ieder geval gewenst zijn om aan te leveren.

Ontbreken van compensatie voor extra kosten van de LVR
Het probleem wat betreft de aanleverkosten is dat de KNOV, Perined en de andere landelijke partijen geen geld hiervoor hebben of mogen uitgeven. Samen met onder andere Perined en Babyconnect zijn we in gesprek om te kijken of deze extra kosten toch bij jullie weggehouden kunnen worden.

Meer informatie

Wij zijn regelmatig met de betrokken partijen in gesprek en zullen de voortgang elke twee weken op de website vermelden. Mocht je ondertussen vragen hebben of wil je juist iets delen, neem dan gerust contact op met Bob Radder (bradder@knov.nl)