Nieuwsbericht

02 juni 2022

Vorige week is het kandidaatbestuur bekend gemaakt dat is gekozen door de kiescommissie. In de komende dagen en weken stellen de kandidaten zich graag aan jullie voor en vandaag zijn dit Klaske Lyklema, Lieneke van den Brink, Marlies Bartels en Noortje Jonker.

In bijgaande video's stellen zij zich aan jullie voor. Daarnaast hebben we hen gevraagd antwoord te geven op twee belangrijke vragen: "Waarom wil jij bestuurslid worden van de KNOV?" en "Als jij bestuurslid wordt van de KNOV, wat wil je dan als eerste oppakken?". Hun antwoorden lees je onder de video's!

 

 

1. Waarom wil jij bestuurslid worden van de KNOV? 

Klaske:
“Be true to yourself” - Eastermar, 25 mei 2022

"Als kandidaat bestuurder sta ik voor de verloskundige als autonome poortwachter van de fysiologie. Bewust terug naar de kern van ons vak, onze beroepstrots!

Ik ga in het bijzonder voor een vitale KNOV; samen de verantwoordelijkheid nemen voor een betekenisvolle, duurzame samenwerking tussen bureau, directie, het bestuur en haar leden. Een KNOV waarin een veilig en plezierig werkklimaat weer tot de norm behoort. We werken met zorg, respect en aandacht voor en met elkaar.

De KNOV en haar leden worden omringd door de juiste mensen, middelen en vergoedingen. Het resultaat: voor elke zwangere een vitale ondernemende verloskundige. Niet IK maak het verschil, maar WIJ maken met elkaar het verschil.

De KNOV een professionele sterke beroepsorganisatie. Waar je als lid trots op bent. Een beroepsorganisatie die met respect en aanzien wordt benaderd en haar positie in de regio en aan de landelijke tafel waarborgt."

Lieneke:
"Nadat ik een enorm inspirerend gesprek heb gehad met Franka Cadée (Chef Verloskundige, KNOV) voel ik dat het nu mijn tijd is. Ik wil me inzetten voor de voltallige beroepsgroep binnen de geboortezorg. Ik voel de persoonlijke drive om me in te zetten voor de leden. De komst van een volledig nieuw bestuur geeft nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst en dat is voor mij de reden om me kandidaat te stellen. Het is een uitdagende functie die bij mij past, ik wil het verschil maken op een positieve en constructieve manier. Het waarborgen van de toekomst van de Nederlandse geboortezorg vind ik erg belangrijk en dat begint bij de nieuwe generatie verloskundigen."

Marlies:
"Mijn motivatie:

Zorgen over de huidige KNOV;
Zorgen over de splitsing die gaande is tussen diverse groepen verloskundigen;
Gezamenlijk werken met de uitkomst van de discussie over IB;
Mijn bestuurlijke ervaring inzetten voor onze KNOV en alle collega’s;
Warmte geven en laten ontstaan tussen ALLE verloskundigen."

Noortje:
"
Vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid zijn onze kernwaarden sinds het ontstaan van Nederland in 1572. 450 jaar later zijn deze waarden nog net zo actueel. Juist ook voor mij als verloskundige. En straks als bestuurder. Ik zal er daarom naar streven dat verloskundigen de vrijheid blijven voelen om autonoom te zijn, waar men ook werkt. Dat we meer verdraagzaamheid ervaren tussen alle professionals waar we mee samenwerken. Dat de verbondenheid in vereniging groter wordt dan ooit tevoren. En dat wij als verloskundigen altijd in staat blijven om de verscheidenheid van cliënten te respecteren ondanks alle richtlijnen, protocollen en werkafspraken die we met elkaar maken. Als bestuurder van vroede vrouwen zal ik voortdurend bewaken dat deze kernwaarden de komende drie jaar doorslaggevend zijn in alles wat we met elkaar doen!"

2. Als jij bestuurslid wordt van de KNOV, wat wil je dan als eerste oppakken? 

Klaske:
"Ik sta & ga voor de verloskundigen vanuit de 5 V’s:

  1. Vitaliteit
  2. Vertrouwen (veiligheid)
  3. Verbindingen (verenigen)
  4. Veerkracht
  5. Vernieuwen

Lieneke:
"Beginnend bij het begin: laten we weer verenigen! Ik wil zorgen voor verbinding met elkaar en met andere gesprekspartners binnen de geboortezorg door letterlijk in gesprek te gaan met eenieder. Ik wil graag weten wat leeft en speelt in het veld en samen onderzoeken welke ondersteuning het bureau, de directie of het bestuur kan bieden. De juiste zorg op de juiste plaats, zowel in de zorg als binnen de vereniging. Verder wil ik me inzetten voor de toekomstbestendigheid van ons vak. Het gevoel heerst dat er een relatief hoge uitval is onder kort afgestudeerde verloskundigen. Klopt dit gevoel, hoe komt het en belangrijk wat kunnen we doen om het probleem op te lossen? Kortom, er liggen grote uitdagingen en die ga ik met enthousiasme aan waarbij ik gebruik ga maken van open en eerlijke communicatie."

Marlies:
"Ik wil graag werken aan herstel van de verbinding tussen verloskundigen onderling;
De positie van de verloskundige in de geboortezorg zo sterk mogelijk maken door goede onderhandelingen hierover met de overige spelers in de geboortezorg;
Werken aan behoud van de fysiologie in de geboortezorg;
Aandacht voor fysiologie in ieders zwangerschap, een verloskundige betrokken bij iedere zwangere, ongeacht eventuele medische problematiek;
De capaciteitsproblematiek mede aanpakken; 
Uitval van jonge verloskundigen analyseren en waar mogelijk verminderen."

Noortje:
"
Ik streef er naar dat leden weer trots kunnen zijn op hun vereniging door als KNOV luid en duidelijk te laten zien waar we voor staan. Ik wil terug naar de kern van ons vak door de fysiologie van verloskunde heel goed ‘voor de bühne’ te brengen. Door ervoor te zorgen dat meer verloskundigen zich vitaler voelen om hun werk te kunnen blijven doen en zich gehoord en gezien voelen in de vereniging omdat de democratie opvallend is verbeterd. Zo zal de verbondenheid in de vereniging toenemen en voelen leden zich veel meer gezien en gehoord."

Wil je zelf de kandidaten ontmoeten en jouw specifieke vragen aan ze stellen? Dat kan tijdens KNOV in gesprek op dinsdag 7 en 14 juni, van 16:00 tot 17:00 uur en tijdens het webinar met de bestuurskandidaten op 9 juni 2022. 

Meer weten over de kandidaten? Alle cv's en motivaties vind je bij de ALV stukken, onder Voordracht (individueel) kandidaatbestuursleden kiescommissie. Of bekijk het nieuwsbericht over kandidaat-voorzitter Henk Bakker, dat we vorige week al publiceerden.