Nieuwsbericht

22 april 2021

De bekostiging en organisatiegraad zijn belangrijke thema's voor de KNOV en momenteel heel actueel. Het goed betrekken van de leden is een belangrijk onderdeel om verder te komen op dit onderwerp. We doen dat op verschillende manieren: via de werkgroep bekostiging, gesprekken met leden en/of praktijken en een interactief overleg met de regio.

Met het oog daarop hebben we eerder deze maand via een oproep in de nieuwsbrief een interactieve online bijeenkomst aangekondigd. Hierin hebben we gevraagd of verloskundigen die hun regio vertegenwoordigen, zich hiervoor willen inschrijven. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over bekostiging van onze zorg. De bijeenkomst wordt voorbereid met de werkgroep bekostiging.

Verwarring over uitnodiging door leden

Deze week is er een uitnodiging verstuurd naar verschillende leden waarin ze worden uitgenodigd voor een andere bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Dit leidt tot verwarring bij een aantal leden en dat begrijpen we. Zo hebben we van leden vragen ontvangen wat de rol van de KNOV is bij deze uitnodiging. Deze uitnodiging is echter niet van de KNOV afkomstig, maar is een initiatief van enkele vertegenwoordigers van regio's.

We hebben de organisatoren van deze bijeenkomst gevraagd om deel te nemen aan de inhoudelijke online bijeenkomst over bekostiging van de KNOV. In deze online bijeenkomst gaan we met elkaar van gedachten wisselen over de thema's bekostiging en organisatie.

Informatie & aanmelden bijeenkomst KNOV

Senior Programma manager Job Paulus maakt met de werkgroep bekostiging een conceptagenda en er wordt op dit moment een datum gepland in mei. Wil je meer informatie over deze bijeenkomst, agendapunten aandragen of je aanmelden? Stuur dan een mail naar de helpdesk via Mijn Helpdesk in MijnKNOV.