Nieuwsbericht

04 juli 2023
Onderzoekssubsidies KNOV naar Lianne Zondag en Anna Seijmonsbergen-Schermers 

De KNOV hecht er waarde aan dat onze kennis en ons handelen gebaseerd zijn op actuele wetenschappelijke inzichten. En dat verloskundig onderzoek bijdraagt aan de versteviging van de positie van verloskundigen in Nederland. Academisch en verloskundig leiderschap is noodzakelijk voor het uitdragen en stimuleren van de verloskundige visie, het fysiologisch domein en het verloskundig beroep. Daarom boden we KNOV-leden dit jaar de mogelijkheid om via een open competitie mee te dingen naar een studiebeurs voor het afronden van een promotietraject en een studiebeurs voor een fellowship.  

Het bestuur kende de subsidies toe op basis van het advies van de Wetenschapscommissie. Tijdens de ALV van juni zijn de onderzoekers die de subsidie ontvangen bekendgemaakt.  

Subsidie promotietraject naar Lianne Zondag-McDermott

De onderzoeker die de subsidie ontvangt voor een promotietraject is Lianne Zondag-McDermott. Lianne ontvangt de subsidie voor het uitvoeren van haar onderzoek ‘Relationship between midwives’ personal and professional factors and variation in childbirth interventions in the Netherlands’. Lianne onderzoekt hierin hoe persoonlijke en professionele factoren van verloskundigen de besluitvorming t.a.v. interventies beïnvloeden en daarmee invloed heeft op de praktijkvariatie in de verloskunde. 

Subsidie postdoc traject voor Anna Seijmonsbergen-Schermers

De subsidie voor de postdoc traject gaat naar Anna Seijmonsbergen-Schermers. Anna zal deze gebruiken voor het evalueren van de implementatie van de 41-weken richtlijn om zo geboortezorguitkomsten te verbeteren voor alle zwangeren. 

Dit is de zevende keer dat de KNOV een PhD subsidie verstrekt en de zesde keer dat er een postdoc subsidie is gegeven. Recent promoveerde verloskundige Maaike Vogels met een onderzoek dat deels mogelijk is gemaakt met een subsidie vanuit de KNOV. Eerdere subsidies hebben onder andere bijgedragen aan onderzoeken naar Centering Pregnancy, case load verloskundigenpraktijken en continuïteit van zorgverlener door de verloskundige.