Nieuwsbericht

18 juli 2023

Het onlangs verschenen onderzoek van gynaecologen Sanne Gordijn en Wessel Ganzevoort toont aan dat een ruggenprik drie keer zo vaak leidt tot een spoedbevalling, vanwege een mogelijk zuurstoftekort bij de baby. Een mogelijke verklaring hiervoor is één van de belangrijkste bijwerkingen van de ruggenprik, namelijk een bloeddrukdaling bij vrouwen. Daarbij kan de doorbloeding van de placenta (moederkoek) verminderen. Dit kan leiden tot minder zuurstof voor de baby wat weer kan leiden tot een spoedbevalling. 

De onderzoekers zagen dat bij vrouwen met een ruggenprik bijna twee keer zo vaak een spoedbevalling plaatsvond dan bij bevallingen met andere vormen van pijnstilling. Hoewel de ruggenprik voor sommige vrouwen een uitkomst is tijdens de bevalling, is het essentieel dat zij vooraf goed worden voorgelicht over de mogelijke risico's. Dit onderzoek laat zien dat er bovendien risico's zijn die eerder niet goed in beeld waren. 

De KNOV omarmt al langer de BRAINS-methodiek voor het goede gesprek. Ook bij de ruggenprik kan dit een bruikbaar instrument zijn. Vooral is het belangrijk dat vrouwen zich gesteund weten door hun verloskundige die afwachtend aanwezig is, 'watchful attendance’ biedt. Continuïteit van zorgverlener vermindert de behoefte aan pijnstilling, versterkt het vertrouwen en geeft betere uitkomsten voor vrouw en kind. De KNOV is betrokken bij onderzoek en maakt beleid om deze vorm van Passende zorg beter te borgen. Daarnaast zet de KNOV zich in om andere vormen van overmedicalisering te verminderen, zoals de toename van ingeleide bevallingen zonder verbetering van de uitkomsten voor vrouw en kind. Vrouwen die ingeleid worden hebben bovendien vaker behoefte aan een ruggenprik, waardoor de risico's verder toenemen. Vooral wil de KNOV investeren in versterken van vrouwen en preventie, zoals mindfulness, waardoor meer vrouwen bevallen zonder pijnbestrijding. Dit vermindert bovendien de druk op ziekenhuiscapaciteit en zorgt ervoor dat vrouwen langer worden benaderd vanuit gezondheid en zelfkracht. 

De KNOV maakt zich hard voor Passende zorg, zodat alle vrouwen veilig en in vertrouwen hun kind kunnen krijgen.