Nieuwsbericht

21 januari 2019

Half december 2018 is het onderzoek Onderzoek "Welzijn Praktiserende Verloskundigen op de Werkplek" uitgevoerd door de onderzoeksgroep Midwifery Science Noord Nederland/ UMCG" van start gedaan. Er is via een oproep van de KNOV aandacht voor gevraagd. We kunnen melden dat inmiddels 250 collega verloskundigen al geregeerd hebben en de vragenlijst online hebben ingevuld. Onze dank daarvoor!

Helaas is dit nog niet voldoende. Afgelopen week is er een reminder vanuit de onderzoeksgroep naar u verstuurd. De KNOV wil nogmaals het belang van het onderzoek voor onze beroepsgroep onderstrepen en vragen uw medewerking te verlenen.

Werk mee aan het onderzoek

Op dit moment voert de onderzoeksgroep Midwifery Science Noord Nederland/ UMCG een onderzoek uit naar het welzijn van verloskundigen en worden de factoren onderzocht vanuit het werk die daar positief dan wel negatief mee samenhangen.

De ontwikkelingen in de geboortezorg in Nederland hebben zonder twijfel hun weerslag op het werk en werkplezier van verloskundigen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het welzijn van verloskundigen ten aanzien van hun werk zodat de kwaliteit van de verloskundige zorg gewaarborgd blijft.

De KNOV zet zich als belangenbehartiger van de beroepsgroep in voor de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Het welzijn van verloskundigen is direct van invloed op de kwaliteit van zorg voor zwangere vrouwen en hun (aanstaande) kinderen. De organisatie van de geboortezorg in beweging. Deze ontwikkelingen kunnen wellicht van invloed zijn op het werk en op het welzijn van verloskundigen. Op dit moment is er geen inzicht in welke werkplekfactoren van invloed zijn op verloskundigen, alleen vanuit onderzoek in het buitenland. Daarom adviseren wij u aan dit onderzoek over het welzijn van verloskundigen op de werkplek mee te werken. Om daadwerkelijk zicht te krijgen op de werkbeleving, is een grote respons van verloskundigen, zowel in de eerste, tweede als derdelijns zorg.

De uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen ontvangt u via de post. U krijgt een link met een code thuisgestuurd waarmee u de vragenlijst kunt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten.

Vragen?

Mocht u vragen hebben aan het onderzoeksteam dan kunt u contact opnemen met hen via dit emailadres: e.kool@umcg.nl. Contactpersoon KNOV Mieke aitink, maitink@knov.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!