Nieuwsbericht

23 april 2020

Het bewaken en bevorderen van de fysiologie van de geboorte is belangrijk voor de beroepsidentiteit van (student) verloskundigen. Zij hebben hier regelmatig moeite mee. Hun fysiologische visie kan negatief worden beïnvloed door geroutineerde interventies tijdens de geboorte. Suzanne Thompson en collega’s deden onderzoek naar onderwijs, die de zelf-effectiviteit van studenten in de verloskunde versterkt en ontwikkelden op basis daarvan een effectief onderwijsprogramma. Thompson promoveert op dit onderwerp op 8 mei aanstaande.

Om de verloskundige beroepsidentiteit steviger te verankeren in de opleiding, ontwikkelden ze een onderwijsprogramma voor de opleiding Verloskunde. Doel was het versterken van zelf-effectiviteit van student verloskundigen als pleitbezorgers van de fysiologie.

Groepsinterviews met verloskundigen en studenten Verloskunde brachten behoeftes voor onderwijs in kaart. Vervolgens vroegen ze belangrijke verloskundige stakeholders om input voor het onderwijsprogramma. Op basis van alle input en feedback maakten ze een conceptprogramma: ESSENTIAL, dat werd aangeboden aan derdejaars studenten in Maastricht.

De onderzoekers beoordeelden de effectiviteit van ESSENTIAL door de zelf-effectiviteit te meten bij twee groepen studenten. Studenten die het ESSENTIAL programma volgden, ervaarden een hogere mate van zelf-effectiviteit in het bewaken en bevorderen van de fysiologie. Het ESSENTIAL programma is daarmee een veelbelovend programma voor het versterken van zelf-effectiviteit onder toekomstige zorgverleners.

Het proefschrift van Suzanne Thompson is beschikbaar als e-boek: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/suzanne-thompson