Nieuwsbericht

15 september 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) liet op 8 september weten de pilot ‘Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn’ te verlengen. Het Zorginstituut Nederland heeft het antenataal CTG aangeduid als zorg die verloskundigen plegen te bieden. Dit betekent dat de NZa aan de slag gaat om dit per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. De duiding van het Zorginstituut was te laat om CTG in de reguliere bekostiging per 1 januari 2022 op te nemen. Omdat CTG een jaar lang stopzetten onwenselijk is, verlengt de NZa de pilot nu met een jaar.

Uitvoer en declaratie

Met het besluit van de NZa kunnen verloskundigen in de eerste lijn het antenataal CTG blijven uitvoeren en declareren tot en met 31 december 2022.

Wil je met jouw coöperatie, kring of VSV starten met CTG? Bekijk dan onze speciaal ingerichte pagina rondom CTG.