Nieuwsbericht

04 juli 2023

Naast de volledige tariefbeschikking 2024 heeft de NZA op 30 juni ook het tarief voor Centering- Based Interactieve Prenatale Groepszorg (CB-IPG) gepubliceerd. Verloskundigen die groepszorg aanbieden kunnen hier vanaf 1 januari 2024 aanspraak op maken. 

Het tarief bedraagt €70,- per deelnemende zwangere. Dit tarief kan als extra, losse, zorgactiviteit gedeclareerd worden. De KNOV is in de afrondende fase met Zorgverzekeraars Nederland over borging van kwaliteit, evaluatie en monitoring van dit zorgaanbod. Dit is onderdeel van de vereisten bij de invoering. Dit doen wij met input van onder andere stichting CenteringZorg en TNO. Zodra de uitkomsten van het overleg met ZN definitief bekend zijn, worden deze uiteraard met jullie gedeeld. 

In het bericht van de NZa staat dat dit tarief ‘tijdelijk’ is. Dit heeft een technische achtergrond. De reden hiervoor is dat het de wens is om deze zorg in de toekomst vanuit het reguliere (abonnements)tarief te gaan vergoeden. Echter, in de huidige setting kan CB-IPG onvoldoende geborgd en gestimuleerd worden via het reguliere tarief. Wanneer het in toenemende mate wordt aangeboden en steeds meer cliënten er gebruik van maken, biedt dit mogelijkheden om het in de toekomst ook binnen het reguliere tarief te gaan borgen. Naar verwachting zal dit zeker nog een aantal jaren op zich laten wachten. 

De KNOV verwacht begin augustus een oproep uit te doen om werkgroepleden te vragen mee te denken hoe de verdere implementatie van CB-IPG vorm te geven.