Nieuwsbericht

17 november 2023

Tijdens het ‘Spreek het bestuur'-moment van november werd door leden aandacht gevraagd voor twee belangrijke onderwerpen, namelijk de regionale beleidsverschillen bij hyperbilirubinemie en de samenwerking tussen kleinschalig werkende verloskundigen.  

Verschillen in beleid bij screening en diagnostiek van hyperbilirubinemie

We hadden een leuk, verdiepend gesprek over de regionale verschillen bij hyperbilirubinemie, waarbij we verschillende dingen constateren. Kwaliteit van zorg staat bovenaan, variatie hierin is onwenselijk en organisatie binnen de regio heeft nu invloed op de kwaliteit (zoals transcutaan screenen, zelf prikken of het lab dat thuis prikt wat invloed heeft op uitkomst en delay). Ook is er verschil in beleid en omgang met risicofactoren. Daarnaast speelt bekostiging een rol. Kortom werk aan de winkel; vanuit beroepsidentiteit, inzicht in data én eigenaarschap over onze kwaliteit van zorg moeten we dit aanpakken en tot helder, eenduidig beleid komen. SPC Ontwikkeling & Innovatie Imara Wilsens pakt dit op. 

Samenwerking tussen kleinschalig werkende verloskundigen 

Het initiatief van samenwerkende caseloaders komt goed van de grond. Er is een link gelegd met Quinty Spits, de platformsecretaris binnen de KNOV. In 2024 wordt het platform Kleinschalig werken gelanceerd. En we constateren dat er spanning ontstaat. Kleinschalige zorg zou voor alle vrouwen beschikbaar moeten zijn, de KNOV lobbyt daarom ook voor continuïteit van zorgverlener door verlaging van de zorgeenheden, versterking van eerstelijnsorganisaties en een sterke positie van klinisch verloskundigen. We komen in een transitietijd, waarin een cultuurverandering plaatsvindt en nog niet alle randvoorwaarden goed zijn geregeld. De nadruk moet komen te liggen op kwaliteit van zorg. In eerste instantie ontstaat er daardoor krapte, want er zijn te weinig verloskundigen. Desondanks zien we dat de duurzame oplossing ligt in het verlagen van de zorgeenheden, het inzichtelijk maken van kwaliteit én een sterke eerstelijnsorganisatie. Het bestuur verwacht op de ALV in juni 2024 het meerjarenplan te presenteren, de transitie naar écht passende geboortezorg zal daarvan een belangrijk deel uitmaken. 

Passende geboortezorg zoals we dit nu voortdurend naar voren brengen, is een pakket aan verandering op veel vlakken. Verloskundigen kunnen hun brede en preventieve maatschappelijke rol vervullen als we: 

  • Meer tijd voor de zorg per cliënt krijgen 
  • Regiebehandelaar, poortwachter zijn 
  • Administratieve en verantwoordingslast verminderen 
  • Eerstelijns organisatie versterken 
  • Écht waardegedreven werken 

Hierover zijn we voortdurend in gesprek met alle stakeholders, daarnaast is de inrichting van het bureau en de vereniging (met platforms) toekomstgericht. Belangrijke stappen voor onderbouwing zijn het takenonderzoek en het vernieuwen van ons beroepsprofiel, deze worden in 2024 opgepakt. 

Ook in gesprek met het bestuur?

In verband met Sinterklaas vervalt het Spreek het bestuur-moment van 5 december. We zien je graag bij de ALV van 1 december of bij de Spreek het bestuur van 9 januari. Heb je in de tussentijd zaken die je graag met het bestuur bespreekt? Mail dan naar bestuursleden@knov.nl.