Nieuwsbericht

02 januari 2023

In 2022 hebben hebben we als KNOV aan vele richtlijnen meegewerkt. De richtlijnen waar de KNOV geen penvoerder van is noemen we richtlijnen van derden. De medewerking van de KNOV kan bestaan uit het afvaardigen van werkgroepleden, het geven van commentaar op richtlijnen of keuzekaarten en het autoriseren van verschillende richtlijnen.  

Regelmatig komen er oproepen in de nieuwsbrief voorbij, waarin we jullie als leden vragen om commentaar te leveren op richtlijnen in ontwikkeling. En dat is niet voor niets, want met hulp van jullie commentaar hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze richtlijnen. We gaan ervan uit dat we in 2023 weer op jullie actieve bijdrage mogen rekenen! 

Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen waar we een bijdrage aan hebben geleverd en die zijn afgerond in 2022.

Niet geautoriseerd 

 • Hyperbilirubinemie (NVK) 
  Het bestuur heeft besloten niet te autoriseren omdat de invoer van een transcutane bilirubinemeter in de verloskundige praktijk nog onvoldoende is uitgewerkt. We zijn in overleg met de NVK over de voortgang hiervan en de consequenties voor de verloskundige praktijk.

 • Europese richtlijn obstetrie (NVOG) 
  Dit was een pilot waarin Engeland, Duitsland, Belgie en Nederland voor het eerst een gezamenlijke obstetrische richtlijn hebben gemaakt. Helaas heeft alleen Nederland de verloskundigen hierbij betrokken, de andere landen hebben dit niet gedaan. De KNOV wil alleen een Europese richtlijn autoriseren als ook in andere landen de verloskundige organisaties betrokken worden.

 • Beleid na sectio in de voorgeschiedenis en zwangerschapscholestase (NVOG)  
  Het bestuur heeft de module over inleiding bij zwangerschapscholestase niet geautoriseerd en is nog in overleg met de NVOG over mogelijke aanpassingen.

Commentaar geleverd 

 • Landelijk protocol Ambulance zorg versie 9 (Ambulancezorg) 

 •  Addendum voeding na de geboorte bij de richtlijn Schisis 
   

Commentaar geleverd en Geautoriseerd 

 • Hypertensieve aandoeningen (NVOG) 
  Module 5ab antihypertensiva postpartum.

 • Sectio in de voorgeschiedenis (NVOG) 

 • Schouderdystocie (NVOG) 

 • Vaginale kunstverlossing (NVOG) 
  3 deelmodules.

 • Langdurige klachten na covid (NHG) 

 • Module Covid-19 en zwangerschap (NVOG) 

 • Sectio in voorgeschiedenis en sectio bij obesitas (NVOG) 

 • Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte (NVK)
  Wel geautoriseerd door de KNOV maar niet door de NVOG en NVK, wordt nog aan gewerkt.

 • Keuzekaart nare bevallingservaring (NVOG)
  Behorende bij de richtlijn bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS klachten.  

 • Keuzehulp pijn bij de bevalling  (NVA)
  Behorende bij de richtlijn pijnbehandeling tijdens de bevalling. Wordt binnenkort gepubliceerd met bijbehorende app.

 • Keuzekaarten beleid 41 weken
  Behorende bij de richtlijn beleid zwangerschap vanaf 41 weken en wordt binnenkort gepubliceerd.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.