Nieuwsbericht

19 september 2019

In deze periode stellen zorgverzekeraars u op de hoogte van het aanbod voor het komende contractjaar. Binnenkort publiceert de KNOV een overzicht van de contractaanbiedingen met daarin de belangrijkste aandachtspunten. Dit kunt u gebruiken in uw overweging om het contract al dan niet te accepteren of daarover in onderhandeling te gaan.

Over het algemeen ligt de deadline voor het accepteren van het contract op eind oktober.

Bespreking zorgen inkoopbeleid

In het nieuwsbericht van 31 juli bent u geïnformeerd over de opschaling van het overleg met verschillende zorgverzekeraars naar directieniveau. Met VGZ en Zilveren Kruis vinden op korte termijn gesprekken plaats waarin de zorgen over het inkoopbeleid worden besproken. Het gaat dan vooral om de in de regio gewenste passende organisatie en bekostiging van integrale geboortezorg, waarvoor in het inkoopbeleid van met name Zilveren Kruis en VGZ te weinig ruimte is. De KNOV informeert u over de uitkomsten van deze overleggen.

PLAZA

Op 16 september 2019 is het PLAZA (platform actuele zaken) bij elkaar gekomen. In dit platform zijn IVOZ-leden:

  • Bijgepraat over de strategische cyclus zorgverkoop 2020-2021;
  • Geïnformeerd over de laatste inkooptrends in de zorg;
  • Geïnformeerd op het gebied van e-health-ontwikkelingen in de zorg;
  • Actief aan de slag gegaan om input te leveren voor de contracteercyclus 2021 en de gewenste ondersteuning daarin door de KNOV, ook zodat een volgend PLAZA nog meer kan inspelen op de behoeften.

Alle IVOZ-leden ontvangen een korte samenvatting en de presentaties.