Nieuwsbericht

10 januari 2020

Op donderdag 9 januari 2020 vond de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van deKNMG, KNGF, KNMT, KNMP, V&VN en KNOV plaats in Madurodam. Het thema van de bijeenkomst: Nieuw decennium. Nieuw elan. Een schets voor de toekomst. Een geslaagde startbijeenkomst van 2020: door de WHO uitgeroepen tot het jaar van de verlos- en verpleegkundigen.

Decennium met veel veranderingen

Carola Groenen, voorzitter van de KNOV, gaf in haar openingsspeech aan dat 2020 de start van een decennium met veel veranderingen wordt. ‘Er komt snel een visie op de acute zorg en ook het zorgstelsel en de rol van de regio worden op de schop genomen. Bij die veranderingen hoort intensieve samenwerking en zelf verantwoordelijkheid nemen om de goede kwaliteit van zorg te behouden en te versterken.’ Ze riep dan ook alle partijen, zorgverzekeraars, zorgverleners, vertegenwoordigers van patiënten en cliënten, op in goede samenwerking te streven naar nog meer kwaliteit in de zorgketen. De zorg anno 2020 draait om oplossingen in de regio en maatwerk om dat te realiseren. Tevens pleitte ze voor het doorbreken van het glazen plafond voor verloskundigen en vroeg aandacht voor de vertegenwoordiging van verloskundigen in de raden van bestuur van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wat betreft de besluitvorming is het goed dat er een evenwichtige vertegenwoordiging is van alle partijen.’

Samenwerken is mooi, maar doorpakken noodzakelijk

Samenwerken is mooi, maar daar begint het pas volgens Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport. Er moeten concrete stappen gezet worden. Veel goede voorbeelden ziet Bruno Bruins in de ouderenzorg, ouderen in de wijk worden door veel zorgverleners ondersteund, maar afstemming daarbij is cruciaal. Ook aspecten als eigenaarschap en regie horen daarbij. Bruins kondigde daarnaast aan dat dit jaar de wetgeving rond de gegevensuitwisseling tussen zorgpartijen wordt afgerond.

Oog voor kwaliteit

Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de zorg. En dat wordt niet bepaald door schijnbaar objectieve cijfers, maar door een dialoog tussen de zorgverleners en cliënten. Dat was de kern van de speech van Jan Kremer, als hoogleraar Patiëngerichte Innovatie aan de verbonden aan het Radboudumc, voorzitter van de Kwaliteitsraad en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij ziet 2020 als een keerpunt om samen te werken aan duurzame zorg. Jan Kremer ziet de uitdagingen in de zorg complexer en ingrijpender worden. ‘We kunnen kwaliteit steeds minder goed vangen in richtlijnen en gemiddelde indicatoren. Goede zorg is in hoge mate persoonlijk en afhankelijk van context. Het nieuwe decennium moet dan ook het keerpunt zijn, waar we afstappen van schijnzekerheden en kiezen voor de onzekere maar duurzame weg van samen leren en innoveren.’

Na een optreden van illusionist Victor Mids, werd door de voorzitters een non-alcoholische toost uitgebracht.