Nieuwsbericht

09 januari 2019

De KNOV heeft de nieuwe voorlichtingsfilm 'Omgaan met weeën' ontwikkeld. De film is bedoeld ter ondersteuning van de verloskundigen bij de voorlichting van asielzoekers en statushouders. Tevens kan het filmpje gebruikt worden in de voorlichting en begeleiding van laaggeletterden.

De film is ontwikkeld in samenwerking met cliënten en geboortezorgprofessionals.

Omgaan met weeën

In de film 'Omgaan met weeën' wordt door middel van animaties uitgelegd wat een zwangere zelf kan doen om zich zo prettig mogelijk te voelen tijdens de weeën. Zo laat de film zien welke verschillende houdingen de zwangere kan aannemen om de weeën op te vangen en wie haar hierbij kunnen ondersteunen/bijstaan.

U kunt de voorlichtingsfilm 'omgaan met weeën' nu bekijken op deverloskundige.nl.

Totstandkoming

De film is een onderdeel van de voorlichtingsfilm 'Zwanger in Nederland' en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met statushouders, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere geboortezorgprofessionals.

De KNOV is bezig met de ontwikkeling van voorlichtingsfilms over kraamzorg en preconceptiezorg. Deze worden binnenkort beschikbaar gesteld.