Nieuwsbericht

10 januari 2023

De Geschilleninstantie Verloskunde heeft een nieuwe uitspraak gepubliceerd op haar website. Het geschil (20221) gaat over het plaatsen van een nieuwe spiraal zonder verwijdering van de oude, de manier waarop de cliënt over deze optie is gecounseld en het verzoek om schadevergoeding. Beide klachtonderdelen zijn gegrond verklaard. De schadevergoeding is vastgesteld op het bedrag van € 516,13 (de kosten van het spiraal en € 300,- immateriële kosten). 

De Geschilleninstantie concludeert dat: 

1. het bijplaatsen van een nieuw spiraal zonder verwijdering van de oude niet tot het goede gebruik behoort. Door producenten en gynaecologen wordt deze ongebruikelijke gang van zaken in algemene zin afgeraden. De NHG-standaard rept evenmin over de optie;  

2. de verloskundige onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat counseling plaatsvond op het moment dat klaagster op de behandelbank lag en duidelijk was dat verwijdering van de eerste spiraal niet lukte. Een zorgvuldige gang van zaken had hieruit bestaan dat de verloskundige de poging tot verwijdering had gestaakt, klaagster zich had aangekleed en daarna in alle rust besproken was welke reële opties klaagster had. Daarbij zou er geen belemmering zijn geweest klaagster te wijzen op de voorkeur een gynaecoloog te consulteren. Klaagster had erover kunnen nadenken en de verloskundige had nog navraag kunnen doen; er was geen enkele noodzaak tot directe plaatsing van de spiraal (de oude was nog werkzaam tot november 2022). 

Op de website van de geschilleninstantieverloskunde kun je de hele uitspraak lezen.