Nieuwsbericht

19 september 2019

De Geschilleninstantie Verloskunde heeft een nieuwe uitspraak (20192) gepubliceerd op haar website.

De uitspraak betreft 4 klachten en het verzoek om schadevergoeding. De klaagster verwijt de verloskundigen dat:

  1. zij onvoldoende rekening hebben gehouden met de zwangerschapsvergiftiging die bij de vorige zwangerschap van klaagster optrad;
  2. zij te weinig hebben gedaan toen klaagster last kreeg van ijzertekort;
  3. verloskundige geen of onvoldoende aandacht heeft besteed aan de hoge bloeddruk van klaagster;
  4. de praktijk onvoldoende goed bereikbaar was en dat de verloskundige niet adequaat heeft gereageerd na de constatering van het overlijden van de baby van klaagster.

De eerste klacht is gegrond verklaard. De tweede, derde en vierde klacht zijn ongegrond verklaard. De gevraagde schadevergoeding is niet toegekend.

Op de website van de geschilleninstantieverloskunde leest u de hele uitspraak.