Nieuwsbericht

26 april 2022

Eind vorig jaar zijn er vragen gesteld over de uurtarieven die de KNOV hanteert voor freelancers. Of deze wel gelijk zijn voor leden en niet-leden die werkzaamheden uitvoeren voor subsidieprojecten van de KNOV. Het bestuur heeft toen beloofd dit uit te zoeken en te zorgen dat iedereen hierin gelijk wordt behandeld. En dat is gelukt! Er is een transparante tariefstructuur uitgewerkt én die wordt inmiddels in de praktijk gebracht. Hier zijn we erg blij mee, want met deze tariefstructuur is het voor iedereen inzichtelijk welke uurtarieven er zijn voor welke functies en opdrachten. En waar deze op gebaseerd zijn, namelijk:

- taken en verantwoordelijkheden
- het wel of niet hebben van een leidinggevende rol
- beleid maken versus beleid implementeren
- de complexiteit van een opdracht en/of het speelveld.

Elke functie kent daarom een laag, midden en hoog tarief. Om te komen tot de tariefstructuur is advies gevraagd aan externe deskundigen voor het opstellen van de functieprofielen, de FWG-inschaling en vervolgens de omrekening naar een uurtarief voor externen (vaak zzp’ers). Hierbij is rekening gehouden met typische zzp-kosten zoals pensioen, verzekeringen en auto, maar ook met verdiencapaciteit (vrije dagen, ziekte, opleidingsdagen).