Nieuwsbericht

11 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 veranderen een aantal zaken in het Kwaliteitsregister. Maar wat betekenen deze veranderingen voor u als verloskundige? We bieden u graag een kort overzicht.

Wat verandert er voor u?

 1. Er komen nieuwe mogelijkheden voor reflectie en feedback:
  • Handreiking bespreekcyclus cliëntenenquête: Met deze handreiking kunt u de uitkomsten van de cliëntenenquête gebruiken om verbeterplannen op te stellen en uit te voeren. Wanneer een verbeterplan is uitgevoerd en geëvalueerd, kunt u hiervoor MIO-punten verwerven.
  • Er wordt een online tool ontwikkeld, waarmee u op eenvoudige wijze een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kunt opstellen, uitvoeren en evalueren. Met dit self-assessment kunt u gestructureerd in kaart brengen hoe u de verschillende rollen van het beroepsprofiel beheerst of nog wilt ontwikkelen. Met het gestructureerd werken volgens een POP kunt u MIO-punten verwerven.
 2. Aan de criteria voor deskundigheidsbevordering wordt een norm toegevoegd: een verloskundige in het kwaliteitsregister volgt in een registratieperiode deskundigheidsbevordering die minimaal 5 rollen bestrijkt. Hiermee wordt bereikt dat verloskundigen steeds beter de rollen van het beroepsprofiel verwerven.
 3. De trainingen 'reanimatie van de pasgeborene' moeten worden gespreid over de registratieperiode. Hierdoor bent u als verloskundige up-to-date getraind.
  Nieuwe norm: een verloskundige in het kwaliteitsregister traint minimaal gedurende 4 jaar élk jaar de reanimatie van de pasgeborene.
 4. Er wordt een kennistoets over de nieuwe richtlijn 'Postnatale zorg' ontwikkeld. In een pilot wordt vervolgens onderzocht of dit een bijdrage levert aan de implementatie van deze richtlijn.

Wat blijft gelijk?

 • Het totaal aantal uren dat u per jaar aan deskundigheidsbevordering moet doen, blijft gelijk: gemiddeld 40 uur per jaar.
 • De verdeling van het aantal uren over de verschillende categorieën blijft gelijk.
 • De registratieperiode blijft vijf jaar. Met de mogelijkheid tot flexibele herregistratie, wanneer u eerder aan de gestelde norm voldoet.
 • De procedures voor registratie en herregistratie blijven gelijk, evenals de regelingen voor compensatie of vrijstelling.
 • De kosten voor registratie en herregistratie blijven gelijk, namelijk € 484 voor KNOV-leden.

Vanaf wanneer?

De nieuwe normen worden met ingang van 1 januari 2019 ingevoerd. Dit betekent dat deze normen gelden voor alle nieuwe registraties en verleende herregistraties vanaf 1 januari 2019.

Bekijk de infographic!

We hebben alle veranderingen in het Kwaliteitsregister voor u samengevat in een overzicht. Bekijk de infographic 'de rol van de verloskundige verandert'.