Nieuwsbericht

25 januari 2019

In juli 2018 is de Multidisciplinaire richtlijn 'Postnatale Zorg' gepubliceerd. De richtlijn geeft aanbevelingen voor goede, integrale basiszorg voor moeder en kind vanaf de bevalling tot zes weken daarna.

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw zorg aan de cliënt, heeft de KNOV verschillende producten ontwikkeld. Dit zijn:

  • de praktijkkaart Postnatale zorg
  • de cliëntenfolder 'Net bevallen'
  • de patiëntveiligheidskaart (signalenkaart)

Praktijkkaart Postnatale zorg

Op de praktijkkaart Postnatale zorg zijn de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn voor u samengevat op een handzame kaart. De praktijkkaart bevat informatie en aanbevelingen over de huisbezoeken en de nacontrole van de cliënt en biedt u een overzicht van de frequentie en de inhoud van de huisbezoeken: wanneer legt u een huisbezoek af, welke medische controles doet u op welk moment bij de moeder en de pasgeborene en over welke onderwerpen geeft u voorlichting?

Cliëntfolder 'Net bevallen'

Speciaal voor de cliënt is er een folder en een signalenkaart ontwikkeld. De folder bevat alle belangrijke informatie over de kraamperiode. Wat kan de cliënt verwachten in deze periode en welke controles krijgen de cliënten en de baby in die periode? En wat kan de cliënt doen om zo goed mogelijk te herstellen?

Patiëntveiligheidskaart (signalenkaart)

Op de patiëntveiligheidskaart staan belangrijke signalen van pathologie afgebeeld. Het gebruik van de patiëntveiligheidskaart empowered vrouwen zelf in te schatten wanneer zij contact met hun verloskundige moeten opnemen. Wij adviseren u deze kaart te overhandigen aan uw cliënt binnen 24 uur na de bevalling, of uw cliënt te wijzen op het bestaan van deze kaart op deverloskundige.nl. Tevens adviseren wij u deze kaart toe te lichten aan uw cliënt. De kaart kan tevens gebruikt worden in de voorlichting van laaggeletterden of anderstalige vrouwen.

Pakket Postnatale zorg

Deze week ontvangt u van ons het pakket Postnatale zorg per post. Dit pakket bevat de bovenstaande producten, zodat u deze altijd bij de hand heeft!

Bestel de producten

De cliëntenfolder 'Net bevallen' en de patiëntveiligheidskaart vindt u op deverloskundige.nl. U kunt de producten bestellen via de winkel.