Nieuwsbericht

11 juni 2018

De KNOV had van september 2014 tot en met januari 2018 zitting in de Perined-werkgroep Geboortegewichtcurven. Deze werkgroep had als opdracht de bestaande PRN-curven door te ontwikkelen naar normatieve curven voor gebruik binnen de gehele geboortezorg.

Deze curven zijn nu ontwikkeld, gepresenteerd op het Perined-jaarcongres d.d. 3 oktober 2017 en geautoriseerd door het KNOV-bestuur.

Advies: gebruik nieuwe curven

De oude PRN-curven zijn hiermee vervallen. De nieuwe Perined-curven zijn beschikbaar via de Perined-app en ook de verdere implementatie loopt via Perined.

Het KNOV-bestuur adviseert verloskundigen de nieuwe curven te gebruiken.

Gebruik en totstandkoming van de nieuwe curven

De nieuwe Perinedcurven zijn alleen geschikt voor gebruik na de geboorte. Het zijn (nog) geen intra-uteriene curven.

De eerdere PRN-curven waren beschrijvende (descriptieve) curven: De curven gaven de populatieverdeling weer. Dat geeft een risico op onderschatting van groeivertraagde kinderen, vooral in de preterme periode. De nieuwe Perined-curven zijn normatieve curven: De curven geven de verdeling weer van kinderen zonder (verhoogd risico op) morbiditeit bij henzelf of hun moeder.

De nieuwe curven maken geen onderscheid in pariteit of etniciteit van de moeder. Ze differentiëren alleen in geslacht. Na onderzoek bleek dat geslacht als enige factor geen associatie heeft met morbiditeit en mortaliteit bij het kind bij een lager gewicht: Meisjes zijn gemiddeld kleiner, maar hebben juist een lager risico op problemen. Maternale lengte en gewicht zijn niet meegenomen, omdat Perined deze factoren niet registreert.

Meer informatie

Meer informatie over de rationale van de Perined(Hoftiezer)-curven vindt u hieronder (PDF-bestand) en op Perined.nl.